Stavební poptávky

Tržiště nových poptávek

Jsem stavební firma nebo živnostník a mám zájem o poptávky


Obchodní podmínky

Popis služby serveru

Server slouží ke zprostředkování obchodních poptávek registrovaným firmám (dále jen „dodavatel“). Poptávku (zboží nebo službu) do systému může ZDARMA zadat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „poptávající“). Poptávky jsou zpracovány a rozeslány registrovaným dodavatelům nebo spolupracující firmě zabývající se poptávkami. Jsou odeslány kontakty na poptávajícího včetně požadavku poptávky, zvoleného oboru, regionu . Poptávající poté získává nabídky od konkrétních dodavatelů.


Obchodní podmínky pro poptávající

1. Pravidla, práva a povinnosti poptávajících


 • 1.1. Zadání poptávky je zdarma.

 • 1.2. Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností. Zadání nové poptávky se provádí prostřednictvím formuláře, který je nutný co nejpřesněji a správně vyplnit.

 • 1.3. Poptávající nesmí do systému vkládat reklamní nabídky, skrytou reklamu, propagaci služeb a zboží a ani žádné jiné negativní prvky, které by narušily etický a obchodní charakter portálu .

 • 1.4. Prvotním zájmem poptávajícího musí být nalezení vhodného dodavatele ke spolupráci. Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.

 • 1.5. Poptávající souhlasí s tím, že kontaktní údaje na poptávající jsou zveřejňovány pro registrované dodavatele a provozovatele portálu nebo partnerských portálů

 • 1.6. Poptávka a veškeré údaje o poptávce včetně kontaktních údajů musí být zadány pravdivě a správně.

 • 1.7. Poptávající souhlasí s tím, že pokud mu budou zasílány reklamní nabídky jednotlivých dodavatelů, nenese za tyto reklamní nabídky odpovědnost.

 • 1.8. Poptávající souhlasí, že někdy v budoucnu mu může být zaslán email s jinou nabídkou provozovatelem portálu2. Práva a povinnosti provozovatele • 2.1. Po zadání poptávky do systému, je po kontrole administrátorem poptávek zobrazena a rozeslána registrovaným a spolupracujícím dodavatelům.

 • 2.2. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost a neručí za obsah, který poptávající na server vkládá.

 • 2.3. Provozovatel má právo smazat kteroukoliv poptávku v systému bez udání důvodu.

 • 2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo kontaktovat pro ověření poptávky poptávající e-mailem nebo telefonicky.

 • 2.5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nabídky jednotlivých dodavatelů, které jsou zprostředkovány přes portál .

 • 2.6. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět případné změny v systému a ve službách bez předchozího upozornění.

 • 2.7. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost obsahu poptávek, které jsou zadány prostřednictvím Portálu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené mezi poptávajícím a dodavatelem nebo naopak.

 • 2.8. Provozovatel nezaručuje z technických důvodů bezchybný provoz systému nebo úmyslné narušení zabezpečení systému před neoprávněnou osobou.

 • 2.9. Provozovatel portálu neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození zájemce nezakládají nárok zájemce na náhradu škody ani žádný jiný nárok. Vznikne-li třetí straně (na straně poptávajícího nebo dodavatele) finanční, majetková nebo jiná újma, vyhrazujeme si právo poskytnout poškozené straně kontaktní údaje odpovědné osoby.1. Pravidla, práva a povinnosti dodavatele • 3.1. Zobrazení kontaktů s telefonním číslem a emailem na poptávajícího získá zaregistrovaný dodavatel po uhrazení faktury dle počtu objednaných poptávek (ceník http://www.nabidky-poptavky.cz/cenik.html) . Získávání kontaktů na poptávajícího je možné získat po registraci do systému - http://nabidky-poptavky.cz/nabidka-zadani-firmy.html a uhrazení faktury dle objednaného počtu poptávek.

 • 3.2. Prvotním zájmem dodavatele je získání nabídek od poptávajících.

 • 3.3. Dodavatel souhlasí, že zejména údaje o firmě a popisu služeb a zařazení, mohou být provozovatelem upraveny (např. při zjištění nedostatku upřesnění popisu, korekce názvů, zařazení kategorií, správnosti IČ, DIČ apod.)

 • 3.4. Dodavatel souhlasí, že veškeré údaje o poptávce, a to zejména kontaktní údaje nesmí dále zveřejňovat, upravovat, poskytovat a ani šířit jakýmkoliv jiným způsobem třetím osobám pokud není písemně dohodnuto s provozovatelem jinak. Informace, které dodavatel na e-mail získá, slouží pouze pro poskytnutí poptávajícím k vytvoření nabídky na tuto poptávku a případné další spolupráce s poptávajícím. Porušením této podmínky může dojít k odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele3. Závěrečné ustanovení • 3.1. Tyto podmínky nabývají platnosti vyplněním a odesláním formuláře pomocí tlačítka "Odeslat". Odesláním přes tlačítko "odeslat" dává poptávající souhlas s obchodními podmínky. Poptávající je povinen se s těmito podmínky seznámit.

 • 3.2. Poptávající a dodavatelé jsou povinni se pravidelně seznamovat s obsahem těchto podmínek. V případě využívání služeb poskytovatelem dávají souhlas s těmito obchodními podmínky.

Poptávkový formulář - zadání poptávky ZDARMA

* jsou označeny povinné položky
Položky označené * jsou povinné položky, které je nutno vyplnit.

Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování a případném zpracování třetí stranou. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Nebo využijte infolinku: +420 773 339 566,
případně e-mailovou adresu: info@poptejstavbu.cz

Kancelář:
Toto je adresa sídla společnosti, nejedná se o kamennou prodejnu.
Ohnivcova 16
147 00 Praha 4
Obsah stránek je pouze informativní. Změna obsahu vyhrazena. © Copyright 2014 poptejstavbu.cz, Projekty rodinných domů , stránky od www.diarek.cz

TOPlist